Ochrana obsahu

Soubory ke stažení
Soubory stránky
1497

Co to je ochrana obsahu

Ochranou obsahu  se rozumí softwarové zabezpečení dat proti nelegálnímu kopírování.

Proč ochrana obsahu?

Ochranou se snaží nakladatelé na celém světe chránit své duševní vlastnictví a investice vložené do tvorby svých děl. Přestože každý druh ochrany určitým způsobem komplikuje používání titulu zákazníkovi, nakladatelé na celém světě považují hrozbu nelegálního kopírování za natolik ohrožující samotnou podstatu své produkce, že alespoň nějakou technologickou ochranu dat proti kopírování vyžadují.

Jaké jsou druhy ochrany

Existuje mnoho způsobů ochrany obsahu. Záleží také na tom, jaká data jsou chráněna. Je rozdíl, zda se nakladatel rozhodne chránit hudební mp3 soubor a nebo třeba dokument v PDF.

Na tomto serveru jsou u vybraných titulů použity dva způsoby ochrany:

Sociální ochrana

Sociální ochrana funguje tak, že před stažením zakoupeného souboru se do tohoto souboru (např. do PDF) vloží otisk jednoznačných identifikačních údajů zákazníka. Tedy například jeho jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod. Tyto údaje se pak stávají součástí zakoupené knihy a jsou otištěny malým písmem například v patičce každé stránky. Žádná jiná technická omezení v tomto případě neexistují. Díky těmto identifikátorům je pak snadno dohledatelný a následně právně postižitelný zdroj úniku dat.

DRM ochrana

DRM (Digital Rights Management) ochrana funguje tak, že server zakóduje zakoupený soubor ještě před stažením zákazníkem. Zákazník si ve speciálním programu nebo hardwarové čtečce tento soubor stáhne a díky jedinečnému ID jej čtečka dokáže rozkódovat a zobrazit jen a pouze jemu. Zákazník tak může pohodlně číst zakoupená data, listovat jimi a pracovat s nimi. Nemůže ale soubor poslat jinému uživateli, protože bez čtečky s jedinečným ID je soubor nečitelný.

Na které tituly je použita jaká ochrana?

Je to různé. Na tomto serveru naleznete zcela nechráněné tituly, tituly chráněné sociální ochranou i tituly chráněné DRM. To, na který titul byla použita jaká ochrana je dáno tím, o jaký titul se jedná. Informaci o tom, zda vůbec a jak je titul chráněn, naleznete vždy před zakoupením na záložce "ochrana obsahu" v detailu knihy. Už před zakoupením tak přesně víte, jakým způsobem budete moci s titulem pracovat a jaká omezení jsou na titul aplikována.


Omezit výsledky
  CZK
 
 
Rozšířené vyhledávání
  
Jste tu poprvé? Zaregistrujte se!
Nebo jste zapomněli své heslo?
nákupní košík: 0 položek / 0 Kč
{"libi":"Co se mi l\u00edbilo","nelibi":"Co se mi nel\u00edbilo","zavadny":"Nahl\u00e1sit z\u00e1vadn\u00fd obsah","pridat":"P\u0159idat do","oblibeny":"Obl\u00edben\u00fdch","muj_obsah":"M\u00e9ho obsahu","id_kurz":"127","id_kurz_verze":"408","kurz_prejm":"P\u0159ejmenovat","kurz_smaz":"Smazat","kurz_novaSl":"P\u0159idat slo\u017eku","kurz_novaStr":"P\u0159idat str\u00e1nku","odeslat_sms":"Odeslat SMS","prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","ano":"Ano","ne":"Ne","obalka_audio":"Audio","obalka_video":"Video","obalka_text":"Text, Kurz","obalka_kniha":"eKniha","obalka_kniha_drm":"eKniha (DRM)","obalka_prihlasit":"Pro p\u0159ehr\u00e1n\u00ed je t\u0159eba se p\u0159ihl\u00e1sit","obalka_koupit":"P\u0159ehr\u00e1n\u00ed vy\u017eaduje zakoupen\u00e9 p\u0159edplatn\u00e9","obalka_prehrat":"P\u0159ehr\u00e1t epizodu","flash":"Zobrazen\u00ed multimedi\u00e1ln\u00edho obsahu vy\u017eaduje instalaci nejnov\u011bj\u0161\u00ed verze z\u00e1suvn\u00e9ho modulu Flash Player, dostupn\u00e9ho na adrese "}
http://eknihy.computermedia.cz/
http://eknihy.computermedia.cz/ochrana-obsahu2
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému